1. Mục đích và phạm vi thu thập

Nano Việt cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin của Quý Khách cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập trên Website sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty.

Khi Quý Khách mua sản phẩm hoặc đăng ký đại lý, thông tin cá nhân Nano Việt sẽ thu thập bao gồm:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của Quý Khách được thu thập sẽ chỉ được Nano Việt sử dụng trong nội bộ công ty cho các mục đích sau:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Nano Việt chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Quý Khách có yêu cầu.

Quý khách có yêu cầu vui lòng gửi mail về địa chỉ Email: contact@nanoviet.vn

 

4. Người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân

Nano Việt và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện các yêu cầu của khách hàng sẽ tiếp cận với dữ liệu cá nhân.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NANO VIỆT

Địa chỉ       : 94 Nguyễn Trọng Quản, Phường 8, TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3811.855

Hotline      : 0939.022.556

Email         : contact@nanoviet.vn

 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Nano Việt thu thập thông tin khách hàng khi quý khách đặt mua sản phẩm của Nano Việt.

Quý Khách có thể liên hệ số điện thoại hoặc địa chỉ Email của Công ty để yêu cầu Nano Việt chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Hotline     : 0939.022.556

Email        : contact@nanoviet.vn

Chia sẻ: